ประกาศกรมควบคุมโรค ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน จำนวน 11 รายการ

25 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 862
ประกาศกรมควบคุมโรค ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน จำนวน 11 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ
ในวันที่ 8 กพ.61 เวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศ61.pdf

แสดงความคิดเห็น