ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,793
ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------


ดาวน์โหลด

TORเครื่องวัด63.pdf

แสดงความคิดเห็น