ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565


11 เมษายน 2565ณ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 
นำโดยท่านผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ (นายแพทย์กฤษฏา หาญบรรเจิด) 
พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 
ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
----------------------------------- 
<<<12>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *