“กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

หัวข้อ “New Normal NCD Services การปรับตัวบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วงวิกฤตการระบาดโควิด-19” Virtual NCD Forum 2021
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

-----------------
ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่

https://zoom.us/webinar/register/WN_HwI1MtX2TMiZaMb-5hehNg


เอกสารประกอบการประชุม
 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *