หนังสือดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานช่วงเทศกาล 

 

Download เอกสารทั้งหมด  


 การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
Mission onepage
เอกสารแนบ 1 บทบาทและแนวทางการดำเนินงาน สงกรานต์ 59 แก้ไข
เอกสารแนบ 2 แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บ แก้ไข
เอกสารแนบ 3 แนวทางการเก็บข้อมูล
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 


--------------------------------------------------
Download สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

http://www.thaincd.com/road-accident-injure/paper-manual/leaflet.phpค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
http://www.thaincd.com/road-accident-injure/information.php


 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *