วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก
ประเด็นรณรงค์สำหรับปี 2564-2566
คือ ACCESS TO DIABETES CARE: การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไร

---------------------------------- text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *