ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่
www.facebook.com/thaincd  Download ใบสมัึีครได้ที่นี่!
ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจ
ส่งผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ก) 

  

 Download ใบสมัคร เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ก)  ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming)

 Download คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าอบรมฯ และ ตารางการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ก)      ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming)
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *