วัดความดันโลหิต

1 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,817
ทราบหรือไม่? ว่าคุณมีค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมหรือไม่?
เราควรวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และทราบค่าความดันโลหิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (red arrow up)
--------------------แสดงความคิดเห็น