กิจกรรมทางกาย

22 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 290
กิจกรรมทางกาย มีอะไรบ้าง ?
----------
ส่งผลต่อการเผาพลาญพลังงานอย่างไร ?
การทำกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี ควบคุมน้ำหนัก
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งได้ค่ะ


แสดงความคิดเห็น