รู้หรือไม่ ? ว่าคุณมีค่าดัชนีมวลกาย(BMI) เท่าไหร่และมีเกณฑ์อยู่ในระดับไหน

24 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 3,704
รู้หรือไม่❓
ว่าคุณมีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)เท่าไหร่ และมีเกณฑ์อยู่ในระดับไหน
-------------------------
ดาวน์โหลด

Knowyournumber65.jpg

แสดงความคิดเห็น