รายงานแนวทางการพัฒนา Project Improvement ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารสำหรับตำแหน่งรอง ผอ.(ระดับเชี่ยวชาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565

11 Jul, 2022 จำนวนคนอ่าน 478
รายงานแนวทางการพัฒนา Project Improvement
ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารสำหรับ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ(ระดับเชี่ยวชาญ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

--------------------------

E-Book


ดาวน์โหลด

#p=2

แสดงความคิดเห็น