ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ รุ่นที่ 4

29 Jan, 2021 จำนวนคนอ่าน 423
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ
(Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 4
------------------------------


แสดงความคิดเห็น