ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

12 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 392
ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
----------------

ดาวน์โหลด

DNCD64.17.jpg

แสดงความคิดเห็น