ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานและคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2562

2 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,765
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานและคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.
---------------------------
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคเป็นประธาน
ในครั้งนี้
และกล่าวรายงานโดย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อDownload Picture

แสดงความคิดเห็น