พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่ และรางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขตและประเทศ ประจำปี 2562

3 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,307
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่และรางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขตและประเทศ ประจำปี 2562
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีรูปแบบ
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ
---------------------------
Download Picture


แสดงความคิดเห็น