การพัฒนศักยภาพบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,466
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จ.ชลบุรี
เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
------------------------


แสดงความคิดเห็น