วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

4 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,268
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ โดย.. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีเครือข่าย สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และสำนักงาานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมในการลงพื้นที่ครั้งนี้แสดงความคิดเห็น