ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565

12 Apr, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,425

11 เมษายน 2565ณ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
นำโดยท่านผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ (นายแพทย์กฤษฏา หาญบรรเจิด)
พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
-----------------------------------แสดงความคิดเห็น