ประชุมการพัฒนาการคัดกรองและติดตามสถานะสุขภาพในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ

20 Jul, 2022 จำนวนคนอ่าน 395
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมการพัฒนาการคัดกรองและติดตามสถานะสุขภาพในสถานประกอบการ
ณ บริษัทโกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบการใช้งานแบบคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน ThaiSook
และหารือการจัดระบบบริการด้านสุขภาพ ร่วมกับ สถานประกอบการเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สคร.6 ชลบุรี
,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคู่สัญญา
ซึ่งกองโรคไม่ติดต่อได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดบริการสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานในสถานประกอบการต่อไป
-----------------------------------------------------


แสดงความคิดเห็น