เตือนภัย เด็กจมน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง "เกือบครึ่งหนึ่งของเด็ก จมน้ำในวันลอยกระทง (เป็นเด็กอายุ 5-9 ปี คิดเป็น 47.1%)"

1 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,752
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็ก จมน้ำในวันลอยกระทง
(เป็นเด็กอายุ 5-9 ปี คิดเป็น 47.1%)

ดาวน์โหลด

info-ลอยกระทง2560.jpg

แสดงความคิดเห็น