สถิติข้อมูล 5 ปี ที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2561 สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

2 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 4,953

สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สถิติข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (2556-2560)
แสดงความคิดเห็น