เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) วิธีช่วยคนตกน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ (ครั้งแรกในประเทศไทย) [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

19 Aug, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,408

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality)
วิธีช่วยคนตกน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ (ครั้งแรกในประเทศไทย)
[โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

แสดงความคิดเห็น