เตรียมพร้อมรับมือดินโคลนถล่ม ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

17 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,003

เตรียมพร้อมรับมือดินโคลนถล่ม
ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง

[โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

แสดงความคิดเห็น