วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)

17 May, 2021 จำนวนคนอ่าน 2,553
สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก
กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น
วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)

-------------------
ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ วันความดันโลหิตสูงโลก คือ..

Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer: ความดันต้องวัด ควบคุมให้ดี ชีวียืนยาว
แสดงความคิดเห็น