รอบรู้ทางสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ

10 Aug, 2021 จำนวนคนอ่าน 8,653
รอบรู้ทางสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ
ตอนที่ 1 โรคฮิต 7 โรคไม่ติดต่อ


ตอนที่ 2 7 สิ่งมหัศจรรย์สุขภาพดี


ตอนที่ 3 "อ้วนหรือผอม" รู้ได้อย่างไร ?


ตอนที่ 4 วัดความดันโลหิต


ตอนที่ 5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด


ตอนที่ 6 ไขมันตัวดีและไขมันตัวร้ายในตัวคุณ


ตอนที่ 7 กินดี สุขภาพดี


ตอนที่ 8 กิจกรรมทางกาย


ตอนที่ 9 โรคความดันโลหิตสูง


ตอนที่ 10 โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร ?


ตอนที่ 11 โรคหลอดเลือดหัวใจ


แสดงความคิดเห็น