เอกสารเผยแพร่ : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนสำหรับผู้บริหารภาครัฐ

10 Feb, 2023 จำนวนคนอ่าน 1,003
อกสารเผยแพร่
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนสําหรับผู้บริหารภาครัฐ
จัดโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย
สนับสนุนโดย โครงการ WHO-CCS NCDs
----------------------ดาวน์โหลด

1GA6tQZerYJzM5e932FCZxo485j49bXQf

แสดงความคิดเห็น