วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พาคณะทีมงานประเทศญี่ปุ่นจาก The society of water rescue and survival research มาดูงานการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ จังหวัดสุรินทร์

7 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 4,181
วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
พาคณะทีมงานประเทศญี่ปุ่นจาก The society of water rescue and survival research
มาดูงานการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ)


แสดงความคิดเห็น