การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2563) เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2564

21 Mar, 2022 จำนวนคนอ่าน 5,859
การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2563)
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

messageImage_1647842257574.jpg

แสดงความคิดเห็น