ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2556 (งบประมาณ 2557)

25 Sep, 2013 จำนวนคนอ่าน 4,178ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2556
(งบประมาณ 2557)

ธิดารัตน์ อภิญญา และ นิตยา พันธุเวทย์
กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


แสดงความคิดเห็น