รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

27 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,191

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
(โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที)
วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

*******************

ยื่นใบสมัครตนเองได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักโรคไม่ติดต่อ ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
โทร.02-590-3971ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความคิดเห็น