ประชุมจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1

28 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 905
ประชุมจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1
แสดงความคิดเห็น