รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมโครงการ Fellowship program on NCDs Interventions

14 May, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Fellowship program on NCDs Interventions
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
หรืออบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
------------------------------

ดาวน์โหลด

Fellowship.pdf

แสดงความคิดเห็น