รับย้าย / รับโอน ข้าราชการพลเรือสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

10 Jun, 2022 จำนวนคนอ่าน 734

กองโรคไม่ติดต่อ ประกาศรับย้าย / รับโอน ข้าราชการพลเรือสามัญ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา


แสดงความคิดเห็น