ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum "ทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง"

6 Jun, 2022 จำนวนคนอ่าน 795
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Virtual NCD Forum หัวข้อ ”ทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง”

----------------------------
ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.40 น.
ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่

https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_q0McqG6pToS84_R0qo3Wog

เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงค์เข้าร่วมประชุมส่งไปยังอีเมล์ของท่าน และใช้เข้าร่วมประชุมได้ทั้ง 2 วัน
แสดงความคิดเห็น