ผลการประเมินอำเภอที่มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับประเทศ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน

26 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 4,431
ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการประเมินอำเภอที่มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับประเทศ
และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-----------------------


แสดงความคิดเห็น