กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคอ้วน ร่วมพูดคุยภายใต้คอนเซปต์ CHANGING PERSPECTIVE LET'S TALK ABOUT OBESITY ปรับมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้

22 Feb, 2023 จำนวนคนอ่าน 22,289
กองโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคอ้วน
ร่วมพูดคุย พร้อมติด
#โรคอ้วนคุยกันได้ #WorldObesityDay #สะกิดพิชิตโรคอ้วน
ภายใต้คอนเซปต์ CHANGING PERSPECTIVE LET'S TALK ABOUT OBESITY... ปรับมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้...
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของโรคอ้วนผ่านช่องทางออนไลน์

------------------------------------


วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอ้วนโลก (World Obesity Day)
โดยในปี 2566 สหพันธ์โรคอ้วนโลก (World Obesity Federation)
ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ “Changing perspectives: Let’s talk about obesity: ปรับเปลี่ยนมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้”

---------------------------

แสดงความคิดเห็น