ขอเชิญเจ้า หน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 14-16 ก.ย. 52 ณ อิมภูฮิล์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

4 Sep, 2009 จำนวนคนอ่าน 1,962

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 14-16 ก.ย. 52 ณ อิมภูฮิล์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น