ประกาศ: สำนักงานเลขานุการกรม ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 11 ก.ย.52 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถ click! ดูรายละเอียดได้ที่นี่

9 Sep, 2009 จำนวนคนอ่าน 1,948

ประกาศ: สำนักงานเลขานุการกรม ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 11 ก.ย.52 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถ click! ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมควบคุมโรค กำหนดมให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/2552 ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 52 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ เพื่อความสะดวกจึงขอให้หน่วยงานส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ IP 192.168.100.100 หรือส่งทาง e-mail : metting@health3.moph.go.th หรือ ddcmetting@hotmail.com หรือ ddcmetting@yahoo.com หรือบันทึกลงในแผ่น Floppy Disk

แสดงความคิดเห็น