แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 1. คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคมากแค่ไหนค่ะ

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • เฉย ๆ
  • ไม่พอใจ
  • แย่มาก

ดูผลลัพธ์