สำนักโรคไม่ติดต่อ เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ปภ.กับมูลนิธิ AIP วันที่ 11 ม.ค.55


"การแถลงข่าวโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ปภ.กับมูลนิธิ AIP."
 
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่  11 มกราคม 2555
 
 
<<<12>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *