การ์ตูน สื่อการเรียนการสอน "การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก"


การ์ตูน สื่อการเรียนการสอน
"การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก"
"อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม"

รณรงค์ และย้ำเตือนเด็กในเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ
โดย.. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ)


text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *