ในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)
โดยปี 2565 นี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League)
ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer !
วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว”
โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *