ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00-W19) ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน จำแนกตามเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร ปี 2554-2560 (Falls02)

25 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,209

ดาวน์โหลด

(2)Falls02.pdf

แสดงความคิดเห็น