ตารางแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการพลักตกหกล้ม (W00-W19) ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2554-2560 (Falls03)

25 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,460

ดาวน์โหลด

(3)Falls03.pdf

แสดงความคิดเห็น