การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

16 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,537
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและเจ็บป่วยที่สำคัญของผู้สูงอายุ

ซึ่งแต่ละปีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 800 คนต่อปี
สาเหตุจากตัวผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย “พื้นลื่น พื้นต่างระดับ ขาดราวจับ
แสงสว่างไม่เพียงพอ” สามารถป้องกันได้โดย “ผู้สูงอายุควรฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม แก้ไขจุดเสี่ยงในบ้าน และเลือกรองเท้าให้เหมาะสม…”

ดาวน์โหลด

zihKnHVWRII

แสดงความคิดเห็น